Cytologie

Od 1.9.2011 má pacientka při roční preventivní prohlídce možnost využít nadstandardního odběru a vyhodnocení klasického cytologického stěru. Odběr je prováděn do tekutého media, při zpracování následuje speciální filtrace krvinek a zánětlivých elementů, které klasický stěr zahalí jakoby do mlhy a podstatně sníží čitelnost. Na závěr je prohlédnutí preparátu podporováno automatickou počítačovou podporou – velice laicky řečeno –něco jako GPS navigace v buněčném stěru, která cíleně směřuje laborantky na nejkritičtější místa preparátu a tím zvyšuje rozpoznatelnost velice prchavých závažných nálezů.

K přiblížení této nové laboratorní metody slouží následující videa – první nahoře přibližuje pacientkám obecně metodu cytologie v tekutém mediu, video uprostřed ukazuje robotické zpracování odebraného materiálu a poslední video dole přibližuje vyhodnocení - práci automatických počítačem navigovaných mikroskopů.

https://www.gynekolog.cz/videa/

Alternativa cytologie v tekutém mediu je považována za nepovinný nadstandard.
Cena vyšetření je stanovena na 500 Kč

Proč využít cytologie v tekutém mediu ? Za co vlastně připlácet ?

Současná metoda klasické cytologie dosáhla vrcholu svých možností. Při desetileté spolupráci s laboratoří v Plzni lze vyčíslit úspěšnost pro okruh pacientce ze zdejší ordinace, která je na maximu – to znamená 90% záchytnosti těžkých prekanceróz a miniaturních karcinomů. Přesto zůstává 10% chybovost, kterou se nepodařilo překonat žádné laboratoři na světě.

Pro přiblížení – z devíti mikrokarcinomů a těžkých prekanceróz jich zachytíme a odstraníme drobnou operací devět, desátý pokračuje v růstu.

Nespornou výhodou cytologie v tekutém mediu je opakovaná použitelnost prvního odběru k dalším upřesňujícím vyšetřením prováděným bez opakovaného zvaní pacientky k dalším testům. Další testy již jsou hrazeny pojišťovnami. Jedná se o stěr na HPV infekci, při pozitivitě papilomavirů a abnormální cytologie bude provedeno imunohistochemické barvení, k němuž bylo možné získat materiál pouze biopsií čípku. Pro pacientku s nejasným výsledkem cytologie asc-us odpadne jedna až dvě návštěvy nutné k upřesnění výsledku. Odpadne stres z nejistého testu a pro někoho nepříjemná biopsie.

 

Gynefix

GyneFix® je nové nitroděložní tělísko s revoluční konstrukcí, nyní dostupné i v České Republice. V zahraničí se používá již několik let. Jedná se o nehormonální nitroděložní tělísko (IUD) bez pevného plastového těla a ramének, které má díky svému inovativnímu designu a způsobu zavádění méně vedlejších nežádoucích účinků než klasická IUD a je proto vhodné pro většinu žen včetně těch, které ještě nerodily.

Nový typ antikoncepčního tělíska je  určený ženám pro než jsou hormony nepřijatelné nebo jim předchozí typy nitroděložních tělísek vypadly. Zavaděč tělíska je výrazně tenčí než u ostatních typů, proto zavedení je méně bolestivé.

Zdejší ordinace má oprávnění  tento typ tělíska zavádět. 

Cena 3500  Kč včetně zavedení. 

Informace výrobce

https://www.wh-pharma.cz/documents/1295733275.pdf